top of page

 Rouw,  Verdriet    &   Verlies

b2ap3_large_2-Verdrietig-kind.jpg

Rouw = rouwarbeid = verlies overleven.

Daar heb je tijd voor nodig, is een serieuze belasting voor je lichaam en geest.

 

Rouw, verdriet en verlies zijn zaken waar zowel volwassenen als kinderen vaak mee geconfronteerd worden.

Ik denk hierbij aan het verlies van een (groot)ouder (bv. door ziekte, een ongeval, zelfdoding,…), verlies van een job, sterfte van een broer of zus, geboorte van een gehandicapte broer of zus, miskraam, woningbrand, vluchtelingen, terrorisme, ziekte (bv. amputatie van een borst) …

Maar ook bij een scheiding is er een heel rouwproces bij zowel ouder als kind. Kinderen veranderen van huis, van school, hobby’s, afscheid van vriendjes, wennen in een nieuw samengesteld gezin, minder of geen contact meer met een (groot)ouder, ruzies,…

Het is heel belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren om te gaan met verlies en ze daarbij actief te betrekken. Ouders willen hun kind vaak behoeden voor pijn en verdriet, ze worden door volwassenen vaak niet gezien in hun verdriet. Dit is een begrijpelijke reflex, maar helaas kan je niet vermijden dat kinderen of jongeren vroeg of laat met verlies geconfronteerd worden. Daarom is open communicatie heel belangrijk en kan je als ouder attent zijn voor de pijn van je kind ‘ook al uit het kind dit niet’. Mogelijks tonen kinderen hun verdriet niet omdat ze de ouders niet (extra) willen belasten met hun verdriet en hun ouders eerst zelf willen laten rouwen.

WAARMEE KAN IK HELPEN :

Wat is rouw?

Wat kun je doen voor een naaste (of jezelf) met verdriet?

Hoe reageer je wel (en niet) indien mensen uit je omgeving te maken krijgen met verlies?

Hoe leer ik mijn kind omgaan met rouw, verdriet en verlies? En welke zijn hun noden, behoeften, rituelen om ondersteunend te werken? Welke zijn de signalen van rouw?

Waarom het zo belangrijk is dat kinderen ook recht hebben op de waarheid bij verlies?

Hoe kan je je naasten voorbereiden op verlies indien je zelf ongeneeslijk ziek bent?

Hoe opnieuw leren te genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren? Praktische kapstokken om verder te gaan / veerkracht.

Hoe kunnen ze in school omgaan met rouwende, verdrietige kinderen?

Hoe ga je als werkgever om met werknemers die rouwen?

Hoe reageren op schuldgevoelens?

Helpen bij verlies en verdriet in Corona tijden

Hoe rouw je om een kind dat je nooit echt hebt gekend? En hoe ga je om met de angst dat het bij de volgende zwangerschap weer fout gaat?

Ik geef ook creatieve tips tijdens dit verwerkingsproces, bijvoorbeeld hoe een zinvol kaartje of brief schrijven, tekeningen, rouwdoos maken, …

We maken (indien gewenst) gebruik van de fijne DUPLO-methodiek (opstellingen met duplo popjes) om de situatie te visualiseren. Dit beeldmateriaal maakt het makkelijker om te (durven) spreken, om je uit te drukken, pijnpunten aan te raken, om vanuit helikopterperspectief  naar je eigen opstelling te kijken en te bouwen aan een hoopvolle toekomst. Ook voor kinderen is dit een heel aangename methode om over bepaalde situaties te praten of zelfs zonder praten situaties voor te stellen.

WAAROM IK DEZE BIJKOMENDE OPLEIDING ROUWCOACH GEVOLGD HEB EN ZO BELANGRIJK VIND :

In de eerste plaats werd ik enorm geboeid door een webinar en de boeken van professor Manu Keirse. Ik merk dat er veel nood is aan rouwbegeleiding, zeker nu in Corona tijden. En ook uit eigen ervaring merk ik dat er op cruciale momenten in mijn leven weinig of geen ondersteuning was. Het is mijn missie en visie om zowel volwassenen als kinderen hierin te ondersteunen en te begeleiden. Dit vormt een mooie aanvulling en meerwaarde in mijn hulpverlening als kinder- en gezinscoach. Ik vind het ook belangrijk dat Full-House coaching toegankelijk is voor iedereen, niet enkel voor kinderen en gezinnen, maar ook voor alleenstaanden en ouderen.

Medicatie voorschrijven is zelden aangewezen. Antidepressiva zijn goede geneesmiddelen om een depressie te bestrijden, maar verdriet is geen depressie. Luisteren, blijven langskomen, niet in de steek laten zijn de beste menselijke medicijnen.

b2ap3_large_64-Kind-op-breuklijn-tussen-
b2ap3_large_16-Twee-moeders-op-bank.jpg
bottom of page