top of page

COACHING KINDEREN GEZINNEN

MERKEN JULLIE DIT OOK OP ?

De druk in onze samenleving neemt steeds meer toe. Verwachtingen worden groter. Ouders en grootouders moeten langer werken, hebben meer stress, waardoor de qualitytime met het gezin schaarser wordt. De gevolgen hiervan blijven dan ook niet achterwege.

Dit is één van de redenen waardoor er van alles fout kan gaan en waarom ik kinderen en gezinnen wil begeleiden.

Het is ontzettend belangrijk en bepalend voor hun toekomst dat kinderen kunnen opgroeien en openbloeien in een veilige, zorgeloze, evenwichtige en liefdevolle omgeving. Ieder kind heeft het recht om zich goed te voelen.

Indien we goed voor onszelf zorgen, zorgen we ook goed voor de mensen en in het bijzonder voor de kinderen om ons heen.

Als ouder zijn we constant aan het zoeken naar een zo goed mogelijke opvoeding, die zeker niet perfect hoeft te zijn. Samen met jullie wil ik helpen om een goed evenwicht te vinden in het gezin.

Als kinder- en gezinscoach begeleid ik kinderen, maar ook ouders wanneer het wat moeilijker gaat. Door zonder oordeel te luisteren en de juiste vragen te stellen, zodat kinderen/jongeren/ouders zelf tot een oplossing komen.

Ik volg het tempo van het kind, elk kind is uniek, elke situatie is anders dus ook elk coaching traject is op maat. Dit gebeurt in een veilige en rustige omgeving en in alle vertrouwen. We werken vooral toekomstgericht, met een positieve blik naar de toekomst.

Ik druk geen stempel of label op het kind, maar ga in mijn begeleiding zoeken naar wat achter hun gedrag schuilt. Signalen begrijpen, vanwaar bepaald gedrag komt, hoe we hier samen aan kunnen werken,…

En dit allemaal op een creatieve en kleurrijke manier. Aan de hand van gesprekjes, verhalen, tekeningen, knutselen, schilderen, coaching spelletjes, kaarten, specifieke werkvormen, maar ook aan de hand van bijvoorbeeld de fijne DUPLO-methodiek. Dit zijn opstellingen met duplo of andere popjes en materialen om de situatie te visualiseren. Dit beeldmateriaal maakt het makkelijker en laagdrempeliger om te (durven) spreken, om zich uit te drukken, pijnpunten aan te raken, om vanuit helikopterperspectief naar de eigen opstelling te kijken en te bouwen aan een hoopvolle toekomst. Voor kinderen is dit een heel aangename methode om over bepaalde situatie te praten of zelfs zonder praten situaties voor te stellen.

We werken ongedwongen en vooral met veel fantasie. Dus vooral geen saai gesprekje waar je je kind naartoe moet sleuren

Soms is mijn verdriet.... niet wat je ziet.png

HEEFT JOUW KIND NOOD AAN WAT EXTRA ONDERSTEUNING ?

Wil jij je kind het liefst zien opgroeien in een veilige, zorgeloze en liefdevolle omgeving?

Voelt je kind zich soms niet begrepen?

Heeft het een moelijke periode? Bv. door Corona, verhuis, scheiding, verandering school, nieuw samengesteld gezin, overlijden, baby broertje of zusje in huis,…

Kan het moeilijk voor zichzelf opkomen, grenzen stellen, wordt het gepest?

Kan je kind zijn/haar emoties moeilijk uiten? Met verdrietjes omgaan (verlies, ziekte,…), woedeuitbarstingen, andere kindjes pijn doen,…

Begint het plots te liegen, te stelen, terug bedplassen, geen zin om naar school te gaan?

Is het faalangstig, weinig zelfvertrouwen,…

Kan jouw kind moeilijk rust vinden, nachtmerries, gespannen, angstig,…

Vertoont het moeilijk gedrag, concentratiemoeilijkheden, lichamelijke klachten, black-outs?

Merk je dat je kind gevoeliger reageert dan andere kinderen?

Heeft het een zware rugzak?

EEN AANTAL ZAKEN WAARVOOR JE BIJ MIJ TERECHT KAN :

Leren omgaan met emoties en gevoelens, onzekerheid, mindset, zelfvertrouwen, kwaliteiten ontdekken, kinderen die gepest worden of die zelf pesten, verlies - rouw, verbindend communiceren, rust vinden, veerkracht, perfectionisme, hechting tussen ouder en kind, zelfzorg, trauma, behoeftentanken van het kind, faalangst, nachtmerries, hoogsensitiviteit...

afbeelding Take what you need.jpg

HOE GAAN WE TE WERK ?

Nadat je met mij contact opgenomen hebt (liefst via het contactformulier) en in maximum 5 zinnen omschreven hebt waarom je graag een afspraak wil maken, zoeken we samen een gepast moment.

Ik verwelkom je dan graag in een veilige en aangename omgeving voor een intakegesprek. Aan mijn ruime coaching tafel kunnen we de social distancing garanderen.

Dan luister ik in alle vertrouwen en met veel aandacht naar je verhaal. Zo probeer ik je hulpvraag te weten te komen en gaan we samen op een creatieve manier een traject uitstippelen waarin jij je (of je gezin zich) goed bij voelt. Soms werk ik met de ouders, soms individueel met de kinderen of samen als gezin.

Hoe vaak jullie terugkomen, hangt af van de aard en complexiteit van jullie problematiek.

Ik streef ernaar om het gezin in balans te brengen, waarin iedereen kan stralen, kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving met veel liefde en een goede basis meekrijgen voor een mooie toekomst.

Ik ga zeker geen stempel op een kind  drukken.

Indien je niet open en eerlijk bent in het gesprek, kan ik je onmogelijk helpen.

TARIEF

Een intake of coaching gesprek kost 60€/uur.

Er wordt contant of via Payconiq (Corona vriendelijk) betaald aan het einde van elk gesprek.

bottom of page